Emergency Management

Phone

(308) 532-7383 (EM)
(308) 278-2719 (Deputy)

Address

Region 51 Emergency
Management Agency
715 South Jeffers
North Platte, NE 69101
myersbw@ci.north-platte.ne.us

Kyle Clapp
PO Box 41
Culbertson, NE 69024
deputyem@hitchcockcountyne.gov

Links

Nebraska Emergency
Management Agency

Federal Emergency
Management Agency

US Department of
Homeland Security

Nebraska Homeland Security

Nebraska State Patrol

Homeland Security - Nebraska Department of Agriculture

Brandon Myers

Emergency Manager

Kyle Clapp

Deputy Emergency Manager

Alert Sense